Besef je eigen verantwoordelijkheid!

Als we de boeken 1 en 2 Koningen en 1 en 2 Kronieken lezen zien we dat slechts enkele koningen van Israël en Juda trouw aan God waren. Heel wat koningen dienden de afgoden. Het volk volgde de koningen dikwijls blindelings. Als de koning God diende werd het land gezegend door God, als hij de afgoden diende werd het land gestraft. Slechts enkele mensen in Israël en Juda dachten zelfstandig na en namen een eigen standpunt in. Dat betekent dat de koningen een geweldig grote verantwoordelijkheid hadden. Ook de Christelijke leiders in onze tijd hebben die reusachtige verantwoordelijkheid. Maar dat ontslaat de volgelingen niet van hun eigen verantwoordelijkheid. Wij moeten leren om zelfstandig na te denken. Het is niet goed om leiders blindelings te volgen. God heeft aan ieder van ons een eigen geweten gegeven en een eigen vrije wil. Laten wij ons gezond verstand gebruiken en onze eigen weg doorheen het leven vinden. Wanneer wij later voor Gods troon staan en Hij oordeelt ons, zullen we ons niet kunnen verbergen achter leiders. Natuurlijk kunnen wij dankbaar zijn voor goede leiders en voor de hulp die ze ons geven. Maar God zal ons oordelen op basis van onze eigen keuzes. Laten wij dan het juiste kiezen in ons leven.

Andreas De Rudder

 

One thought on “Besef je eigen verantwoordelijkheid!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s